МЕНЮ

Цикловые методические комиссии

СПИСОК

педагогических работников ГБПОУ СХТК  на 01.09.2017 г.

 

ЦМК

Председатель ЦМК

Ф.И.О. педагогического работника

1
ЦМК
технологического
цикла

Абдеева Н.Г.

Абдеева Н.Г.

Бойко Т.А.

Батталова О.Н.

Белякова Т.Н.

Иванова А.Б.

Ихсанова И.М. 

Иванова Р.Г.

Назарова Т.В.

Файзуллина С.Р.

Хасанова Л.М.

 
2
ЦМК
математического
и экономического
цикла

Абдуллина Э.А.

Абдуллина Э.А.     

Ахметова Л.Р.

Болтабаева Н.М.

Булатов И.М.

Лебедева Н.Г.

Селиверстова Е.П.

Хайбуллин Р.М.

Шубенкина Т.В.

 
3
ЦМК
социально -
гуманитарного
цикла

Андреева Т.В.

Аллабердина Р.Р.

Андреева Т.В.

Андреев А.А.

Аминова Ф.Ф.

Голопапа А.А.

Горина Е.В.

Губайдуллина Н.Ш.

Ильясова Р.А.

Курунова У.А.

Кичигина У.Н.

Мазин В.А.

Олейник  В.А.

 Рахимова Г.Д.

 Сидорова Е.А.

Ирсаева Р.Р.

Шарипова Г.И. 

Юсупова А.И.

Яубасарова Ф.Р.

 

4

ЦМК
электротехнического
цикла

Рааб Л.Г.   

Аглиуллина Л.М.

Зевахина Н.А.

Ильясов Р.Ф.

Коробкина И.В.

Краснолобов И.А.

Назарова З.В.

Низкова Т.А.

Пиулькина Е.В.

Рааб Л.Г.

Сайфуллина Г.Г.

Сидорочева А.А.

Сиразова Р.З.

Утяшева О.П.

Фаизова Ю.М.

Исхаков Р.И.

       

5

ЦМК
  механического
цикла

Иванова Н.Н.

Гибадуллина Л.М.

Дьячкова Н.И.

Иванова Н.Н.

Крылова В.М.

Степанова В.К.

Усманова Г.А.

Фролов Д.С.

Хуснуллина А.Я.

Юшкова Р.Ф.

Якупова Л.В.

 


Стерлитамакский химико-технологический колледж
Адрес: 453118, Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Курчатова, 3
телефон/факс: (3473) 24-04-17
E-mail: sxtt@ufamts.ru